ไบค์โซน ไตรแดช ไทยแลนด์ ซีรีส์ 2566

จูเนียร์ ไตรแดช ไทยแลนด์ ซีรีส์ 2566
(อายุ 12-17 ปี)

สถานที่จัดการแข่งขัน

พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท, ชลบุรี
15-16 กรกฎาคม 2566

21-22 ตุลาคม 2566
บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต, สมุทรปราการ
20 สิงหาคม 2566

3 ธันวาคม 2566

Title Sponsors

OFFICIAL SPONSOR

Official Partnership